Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


OPATRENIE č. 7

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok sú uvedené v prílohe.
§ 2
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009.
Viera Tomanová v. r.

Otvoriť alebo stiahnuť celý dokument vo formáte DOC.