Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


GALÉRIA ČLENOV RADY REPUBLIKOVEJ ŠPECIFICKEJ ORGANIZÁCIE SZTP ŤAŽKO TELESNE POSTIHNUTÝCH A VOZIČKÁROV V NITRE

Ladislav KOLLÁR

 
člen Rady    

Po základnej škole som vyštudoval na strednej priemyselnej škole vo Zvolene. Po maturite v r.1972 som sa zamestnal ako konštruktér v SES Tlmače. Neskoršie som pracoval vo VUEZ Tlmače a rok pred úrazom vo výrobe ako karuselista - obrábač kovov.

V roku 1982 som mal nepracovný úraz s dlhodobým postihnutím, teda až do smrti v invalidnom vozíku. Keďže som aktívny vozičkár snažím sa v mojom bydlisku v meste Levice ako aj všade po Slovensku iniciovať debarierizáciu životného prostredia. Vytváram lepšie podmienky čo sa týka medziľudských vzťahov. Mám naozaj rád všetkých ľudí ako bratov a sestry v Kristovi.

Samozrejme, že mi veľmi ležia na srdci bariéry technické i psychické, aj keď proti psychickým sa viem ubrániť, no horšie je to s architektonickými a tých je bohužiaľ stále v našom krásnom Slovensku dosť.

Stačilo by len trochu, tak málo pochopenia zo strany tých, ktorí majú možnosť tieto bariéry doslovne likvidovať a takto nám hendikepovaným trošku vyjsť v ústrety. Snažím sa v našom meste Levice robiť všetko pre o vozičkárov, ale nesporne pre všetkých ľudí, aby sme ukázali, že sme krajinou i mestom EU, kde vedia, že vychádzať si navzájom v ústrety je prejav lásky voči sebe a debarierizácia aj v našom meste bude raz všetkým obyvateľom samozrejmá a príjemná vec.

Za prácu v organizácii a aktivity v prospech ľudí s ŤTP v regióne Levice mi SZTP udelilo striebornú medailu.

Kontakt: 0904344770, E-mail: llacokoll32@gmail.com