Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Imobilní pacienti alebo ľudia po operácii sa môžu doliečiť aj doma. Zdravotná poisťovňa im cez agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) preplatí ošetrenie. Ošetrovanie robia zdravotné sestry, mnohé už s vysokoškolským vzdelaním. Poisťovňa platí napríklad podávanie injekcií, liekov, meranie krvného tlaku, a podobne. Preplatí aj rehabilitáciu v domácom prostredí po operáciách, úrazoch alebo cievnych mozgových príhodách.

Podpredsedníčka asociácie poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Božena Bušová vysvetlila, že nárok na úhradu ošetrenia v domácnosti má každý pacient, ktorý má taký problém, ktorý musí riešiť sestra. "Je čiastočne alebo úplne imobilný, čiže nemôže chodiť na ošetrenie do ambulancie". Obvodný lekár mu vypíše návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť, čo revízny lekár zdravotnej poisťovne musí vopred schváliť. Môže sa stať, že niektoré výkony, ktoré lekár navrhol, poisťovňa vyškrtá. Ak na nich pacient trvá, musí si doplatiť. Každá agentúra má na takéto prípady vlastný cenník.

Stáva sa, že sestra z agentúry navrhne iný zoznam ošetrení, ktoré pacient potrebuje, než jeho obvodný lekár. Vtedy sa pacient môže obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Bušová si myslí, že informovanosť o službách, ktoré poskytujú ADOS, je všeobecne veľmi slabá. Podľa nej názov ADOS nikomu nič nehovorí a ľudia si často pletú ošetrovanie s opatrovaním. "Pre mnohých to je ešte stále úplne nepochopiteľné a čudujú sa, že sestra, ktorá príde pacienta ošetriť, mu nemôže aj navariť, okúpať ho a poprípade poupratovať byt. Neuvedomujú si, že tieto výkony nie sú hradené zo zdravotného poistenia."

Mária Pipíšková z agentúry Ria sa domnieva, že ľudia sú informovaní tak, ako oni sami chcú. "Pokiaľ sa ich veci netýkajú, môžete robiť aj veľmi drahú reklamnú kampaň, nebudú ju vnímať. Keď sa však dostanú do situácie, keď túto formu zdravotníckej služby potrebujú, vedia si nájsť zdroj informácií," povedala.

O možnosti domáceho ošetrenia by mal pacientov alebo rodinu informovať obvodný lekár, v nemocniciach lekári, keď pacienta prepúšťajú.

Zástupcovia agentúr tvrdia, že vo svojom regióne dokážu pokryť dopyt po týchto službách, sťažujú sa na nedostatok peňazí. Zdravotné poisťovne vyčleňujú pre agentúry balíky, ktoré nestačia pokryť všetky náklady. Ak agentúry peniaze vyčerpajú, ošetrujú zadarmo, čiže nemajú na mzdy, odvody, nájomné. Všeobecná zdravotná poisťovňa tento rok balík pre agentúry zvýšila. Hovorca poisťovne Dôvera Radoslav Bielka potvrdil, že pridala aj Dôvera.

Agentúry aj tak hovoria o finančných problémoch. Katarína Lukáčová z agentúry vo Veľkom Krtíši pripomenula, že za klientmi roztrúsenými v dedinách cestujú autom, čo sú pre agentúru podstatné náklady. Pacienta však odmietnuť nemôže, kým nevyčerpá limit.

Ako to prebieha

Pacient, ktorého prepustia z nemocnice a potrebuje ďalej ošetrovateľskú starostlivosť, dostane ošetrovateľskú prepúšťaciu správu. Potom sa skontaktuje so svojím obvodným lekárom (všeobecný lekár, pediater). Lekár osloví ošetrovateľskú agentúru sám, alebo to urobí pacient. Pacient uzatvorí s agentúrou zmluvu o ošetrovaní. Lekár pri návrhu na ošetrovanie vyplní indikačný formulár, kde napíše, ktoré výkony mu agentúra musí zabezpečiť. Formulár schvaľuje revízny lekár zdravotnej poisťovne.

Opatrovanie, ktoré platí pacient sám

Čo obsahujú opatrovateľské služby

 • príprava stravy, kŕmenie, kúpanie, pomoc pri hygiene a toalete, malý nákup, sprevádzanie k lekárovi, drobné upratovanie

Kto poskytuje opatrovateľské služby

 • služby môže ich poskytovať ADOS ako doplnkové služby,
 • súkromné eseročky,
 • mestá,
 • cirkev.

Koľko stoja opatrovateľské služby

 • každá agentúra má svoj cenník,
 • platí sa vopred,
 • ceny sú rôzne v závislosti od regiónu a od toho, či na službu prispieva župa, alebo mesto

Orientačné ceny

 • celodenné opatrovanie imobilného pacienta - nad 800 Sk, poskytuje ho minimálny počet agentúr
 • pomoc pri osobnej hygiene, toalete, umývanie, obliekanie, prebaľovanie - do 120 Sk na hodinu
 • malý nákup, príprava jedla, kŕmenie, drobné upratovanie - do 90 Sk na hodinu
 • spoločnosť, prechádzka, sprevádzanie k lekárovi - do 80 Sk na hodinu

Čo obsahuje domáca ošetrovateľská starostlivosť, ktorú hradí zdravotná poisťovňa

 • sledovanie vitálnych hodnôt
 • preväzy, ošetrovanie rán po operácii
 • podávanie všetkých druhov injekcií
 • podávanie klyzmy, cievkovanie
 • prevencia a ošetrenie dekubitov
 • starostlivosť o inkontinentného
 • starostlivosť o imobilného pacienta
 • starostlivosť o stomikov
 • starostlivosť o diabetikov, nácvik podávania inzulínu
 • starostlivosť o pacientov s kaválnym a epidurálnym katétrom a pacientov s tracheálnou kanylou
 • starostlivosť o pacientov s nádorovým ochorením vrátane podávania cytostatík do zavedeného katétra
 • odbery biologického materiálu

Iné výkony podľa ošetrujúceho lekára

 • komplexné odborné vyšetrenie rehabilitačným lekárom
 • komplexné odborné cvičenie, terapia, masáže a iné pod vedením fyzioterapeuta
 • komplexné odborné podanie fyzikálnej terapie
 • komplexné odborné poradenstvo, konzultácie ohľadom kompenzačných a rehabilitačných pomôcok

Pre koho je určená domáca ošetrovateľská starostlivosť

  Pacientom všetkých vekových kategórií
 • ak ich zdravotný stav vyžaduje odborné ošetrenie
 • nie je potrebná hospitalizácia v nemocnici a ich zdravotný stav im nedovoľuje návštevu nemocnice
 • chcú si skrátiť pobyt v nemocnici
 • preferujú domáce prostredie pred nemocnicou

Kto odporučí túto službu

 • ošetrujúci lekár (obvodný lekár)
 • nemocnica
 • o službu môže pacient požiadať sám

Kto platí za ošetrovateľskú službu

 • zdravotné poisťovne, s ktorými má agentúra zmluvu
 • imobilným a čiastočne imobilným pacientom sa môžu všetky zdravotné výkony hradiť zo zdravotného poistenia, ak ich odsúhlasí príslušná zdravotná poisťovňa
 • ak revízny lekár neodsúhlasí navrhnuté výkony, alebo ich časť a klient na nich trvá, hradí ich sám

Dobré skúsenosti sú s poisťovňami

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Apollo
 • čiastočne Spoločná zdravotná poisťovňa

Kde sa poskytuje domáca ošetrovateľská starostlivosť

 • v domácnosti pacienta

Ako sa objednáva domáca ošetrovateľská starostlivosť

 • v agentúre si treba vybrať tlačivo - návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť - tlačivo si možno stiahnuť aj z webov zdravotných poisťovn
 • tlačivo dať vyplniť praktickému lekárovi
 • doručiť vyplnené tlačivo a kópiu preukazu poistenca do agentúry
 • po schválení návrhu revíznym lekárom poisťovne (2 až 5 dní) zdravotná sestra telefonicky osloví klienta alebo príbuzného

Kto vykonáva domácu ošetrovateľskú starostlivosť

 • kvalifikované zdravotné sestry, fyzioterapeuti, rehabilitační a iní odborní lekári ako konzultanti

Čo ešte môže poskytnúť táto služba

 • rehabilitačný lekár môže v byte pacienta predpísať napr. mechanický vozík, ako aj ostatné kompenzačné a rehabilitačné pomôcky (madlá, zdvihák, nemocničnú posteľ, WC stoličku, antidekubitný matrac, polohovacie pomôcky, hydrolift a iné)
 • niektoré ADOS požičiavajú zdravotnícke pomôcky

Prevzaté: Internet, 23. 10. 2006