Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Projekt na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v spolupráci so spoločnosťou IBM organizuje projekt na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Prepnúť


Novela Zákona o službách zamestnanosti- prevádzkové náklady chránených dielní a chránených pracovísk.

Novelou zákona sa s účinnosťou od 7. júla 2009 nanovo upravuje predkladanie dokladov a preplácanie prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska. Predkladanie dokladov na preplatenie prevádzkových nákladov sa stanovuje do konca nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, teda v termíne ako to bolo v minulosti do 31.3.2009 (novela Zákona č. 108/2009 Z.z., ktorá zaviedla od 1.4.2009 predkladanie dokladov a preplácanie až po uplynutí kalendárneho roka teda platila len 3 mesiace a režim predkladania sa vracia k pôvodnému termínu). Preplatenie nákladov ÚPSVaR vykoná do konca druhého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka za ktorý sa príspevok žiada.

Prepnúť


Od 1. júla 2009 nové sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu

Dňom 1. júla 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 252/2009 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého bola suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 178,92 Eur nahradená sumou 185,19 Eur. Uvedená zmena sumy životného minima mala vplyv na zvýšenie opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorých výška podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je vyjadrená v percentách zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v § 2 písm. a) zákona o životnom minime.

Prepnúť


Valné zhromaždenie

Dňa 6.6.2009 sa konalo valné zhromaždenie AOZPO SR

Prepnúť


Daňový bonus na dieťa sa od júla zvýši na 20 eur

Daňový bonus na nezaopatrené dieťa sa od začiatku júla zvýši zo súčasných 19,32 eura na 20 eur. Ročná suma daňového bonusu za rok 2009 tak bude predstavovať 235,92 eura. Daňový bonus sa totiž každoročne zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.

Prepnúť


Životné minimum sa zvýši, stúpnu viaceré sociálne dávky

Od júla sa zvýši tiež minimálny predčasný dôchodok z 214,7 eura (6468 korún) na 222,3 eura (6697 korún). Zároveň sa zdvihne aj hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendiá a výška daňového bonusu na nezaopatrené dieťa. Zvýši sa však aj okruh osôb, ktorým možno poskytnúť úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pri posudzovaní je totiž rozhodujúci príjem, ktorý nesmie presiahnuť 3,5-násobok životného minima žiadateľa.

Prepnúť


EQUAL zorganizovala APZ

dňa 1. marca 2007 sa, v rámci iniciatívy programu EQUAL zorganizovala APZ ďalší regionálny kurz projektu.

Prepnúť


EQUAL - Kvalita v podporovanom zamestnávaní

Dňa 22. februára 2007, v rámci iniciatívy programu EQUAL zorganizovala APZ regionálny kurz projektu: "Kvalita v podporovanom zamestnávaní" v NRC Kováčová.

Prepnúť


NON-HANDICAP Slovakia 2005

V dňoch 19. 10. - 22. 10. 2005 budete mať možnosť navštíviť v priestoroch INCHEBY v Bratislave výstavu o modernom bývaní MODDOM, kde je možné sa oboznámiť aj s bezbariérovými interiérmi a riešeniami pre užívateľov mechanických alebo elektrických vozíčkov.

Prepnúť