Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


GALÉRIA ČLENOV RADY REPUBLIKOVEJ ŠPECIFICKEJ ORGANIZÁCIE SZTP ŤAŽKO TELESNE POSTIHNUTÝCH A VOZIČKÁROV V NITRE

Anna HOMOLOVÁ

 
pracovníčka a tajomníčka organizácie  

Mám po päťdesiatke, narodila som sa v Drážovciach, toho času je to časť mesta Nitra, kde bývam spolu s manželom 34 rokov čo svedčí, že som šťastne vydatá. Mám dvoch dospelých synov a troch vnúčikov.

Po skončení strednej ekonomickej školy som nastúpila pracovať do veľkoobchodného závodu na ekonomický úsek ako účtovníčka.

Po viac ako 30 ročnej práci v tomto závode vstúpil môj zamestnávateľ do likvidácie, takže ma stihlo prepúšťanie zo zamestnania. Jeden a pol roka som okúsila a zažila predtým neznámu a teraz bežnú nezamestnanosť.

Pred 6 rokmi pán Viliam Franko predseda organizácie vozičkárov ma oslovil pracovať v organizácii. Oslovenie som prijala a môžem úprimne povedať, že neľutujem svoje rozhodnutie.

Na prelome roku 2000 a 2001 som sa zúčastnila seminára s názvom Príprava stálych a dobrovoľných pracovníkov občianskych združení združených v Slovenskej humanitnej rade. Seminár bol zameraný na výkon sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva a končil päťtýždňovým cyklom prednášok a praktického výcviku. Takto som získala osvedčenie vykonávať sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu v zmysle zákona NR SR č.195/1998 Z.z.

Za prácu pre organizácie mi SZTP udelilo Čestné uznanie.

Som človek, ktorý má ľudí rád, či mladých alebo starých, chorých alebo zdravých, práca s nimi ma baví a Bohu ďakujem za každý prežitý deň, lebo je vždy za čo ďakovať.

Kontakt: 037 7335l00, 0905 898943, E-mail: annahomolova@azet.sk