Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


GALÉRIA ČLENOV RADY REPUBLIKOVEJ ŠPECIFICKEJ ORGANIZÁCIE SZTP ŤAŽKO TELESNE POSTIHNUTÝCH A VOZIČKÁROV V NITRE

Viliam a Emília
FRANKOVÍ

Predseda organizácie členka Rady

Medzi zakladateľmi organizácie sme boli nesporne i my manželia Frankovci z Kostolian pod Tríbečom. Vytvorila sa organizácia vozičkárov, ktorá iniciovala vznik SZTP a po zjazde SZTP v roku 1990 sa stala jednou z jej organizácií. Po viacerých transformáciách vznikla terajšia Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov v Nitre. Od prvopočiatku som bol zvolený za jej predsedu. Túto funkciu vykonávam dodnes. Manželka Emília sa stala členkou Rady organizácie, sprevádza ma na všetkých podujatiach a aktívne sa zapája do plnenia programu organizácie. Som zodpovedný redaktor za vydávanie Vozičkára, manželka sa tiež veľkou mierou podieľa na výrobe časopisu Vozičkár.

Snažíme sa svojimi činmi pomáhať ľuďom s telesným postihnutím a vozičkárom. Pre športovcov vozičkárov robíme výkonný šport. Organizácia je akcieschopná, plní náročný program.

Ako predseda a dobrovoľný funkcionár sa podieľam na práci v SZTP vo funkcii podpredsedu, v NROZP SR som bol zvolený do Výkonného výboru NROZP, vo funkcii podpredseda Správnej rady pracujem v ATPM v Martine. Za dobrovoľnícku prácu bolo manželke ako aj mne udelené najvyššie zväzové vyznamenanie. Za prácu na poli športu pre TPŠ som od SZTPŠ obdŕžal titul “funkcionár desaťročia“ stal som sa laureátom vysokého štátneho vyznamenania Pribinov kríž, ktorý mi udelil pán prezident SR. V roku 2007 som obrdržal Cenu primátora mesta Nitra.

Kontakt: 037 6317219, 0905 988510, E-mail: vfranko@centrum.sk