Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Peňažné príspevky na kompenzáciu

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu“), ktorý nanovo upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu a v celom rozsahu nahradil zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 551/2010 Z.z. s účinnosťou od 30.decembra 2010.
Zmena: 180/2011 Z.z. s účinnosťou od 1.júla 2011.

Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia sama prekonať.

Otvoriť alebo stiahnuť celý dokument vo formáte DOC.