Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Čistá intermitentná katetrizácia – prečo sa netreba báť

Na úvod tohto článku mi dovoľte, aby som sa Vám predstavila – volám sa Nikoleta Lédererová a pracujem ako urológ v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici a na čiastočný úväzok v NRC Kováčová. Okrem širokého spektra bežných ochorení v urológii sa venujem pacientom s neurogénnymi poruchami močenia. Spolu s pacientom a s pomocou dostupných vyšetrovacích metód a aktuálnych liečebných postupov sa snažím pacienta nielen liečiť, ale čo najviac zlepšiť jeho kvalitu života. V minulosti sme nepoznali iné metódy na vyprázdnenie močového mechúra, ako tzv. Credého manéver, čo je zatlačenie na močový mechúr a manuálne vytláčanie moču alebo tiež vyvolávanie reflexného močenia dotýkaním sa kože v oblasti močového mechúra. Takýmito metódami sa podarilo dosiahnuť čiastočné, ale nikdy nie úplné vyprázdnenie mechúra. Pacienti preto trpeli na časté infekcie močových ciest so všetkými komplikáciami.

Ďalším rizikom pri takomto vyprázdňovaní je možnosť vzniku vysokého tlaku v močovom mechúri, čo môže spôsobiť prekonanie "záklopky" a návrat moču späť do obličiek, čím opäť dochádza k poškodzovaniu obličky – nielen infekciou, ale aj zvýšeným tlakom. Je to už dávno, keď sa zistilo, že najlepším a najprirodzenejším spôsobom, ako napodobniť prirodzenú funkciu močového mechúra tam, kde to nefunguje, je vyprázdňovanie mechúra intermitentnou katetrizáciou. Znamená to zavedenie sterilného katétra (hadičky) cez močovú rúru do močového mechúra, vypustenie moču, vytiahnutie katétra a jeho zahodenie. Keď ešte naši pacienti nemali k dispozícii "vymoženosti" ako dnes, katétre si vyvárali v hrnci a skladovali v špeciálnych, čistých nádobách. Mali tak problém niekam cestovať, lebo vždy museli riešiť, čo bude s katétrami.

Našťastie sa doba zmenila a dnešný trh ponúka množstvo katétrov na intermitentnú katetrizáciu. Firma Coloplast je na našom trhu najdlhšie a okrem toho, že "predávajú" svoje výrobky, významne sa angažujú na poli vzdelávania nielen zdravotníkov, ale aj pacientov. Pacienti, ktorí zrazu môžu odísť z domu, pretože majú zásobu sterilne zabalených katétrov, ktoré si môžu zobrať kedykoľvek a kamkoľvek, tvrdia, že sa im zmenil život. Sú nadšení. Naopak pacienti, ktorým v ambulancii oznámim, že bude potrebné, aby sa cievkovali, majú všetci v očiach strach a v prvom momente o tom nechcú ani počuť. Nepoznám jediného, ktorý by sa takejto správe potešil. VŠETCI sa zľaknú. Nevedia si to predstaviť. Aj keď im všetko dobre vysvetlíme, ukážeme a skúsime spolu s nimi, odchádzajú skeptickí a katetrizáciu vnímajú ako trest. Keď sa po čase vrátia a zistia, že cievkovanie bez problémov zvládajú, a že pri cievkovaní im menej uniká moč, alebo že nemusia 20 minút tlačiť na WC, len aby vytlačili trošku moču – zistia, že sa báli zbytočne.

Cievkovanie je metódou voľby pri všetkých typoch porúch močenia, kde je problém s úplným vyprázdnením močového mechúra. Je štatisticky dokázané, že pacienti, ktorí používajú túto metódu, majú oveľa menej komplikácií ako pacienti, ktorí túto metódu nepoužívajú. Pri cievkovaní je potrebné dodržať čistotu, nie sterilitu. Katétre sú na jedno požitie, majú na sebe slizký, lubrikačný povrch, ktorý zlepšuje zavádzanie katétra. Ich použitie je pohodlné, zvládnu to aj malé deti. Zdravotné poisťovne hradia 120 ks katétrov mesačne. Ak pacient absolvuje urodynamické vyšetrenie, kde sa potvrdia určité parametre, môže sa mu predpísať až 180 ks katétrov na mesiac. K tomu podľa potreby a aktuálneho stavu predpisujeme rôzne ďalšie pomôcky – vložky, kondómový urinalový systém pri únikoch moču, podložky pod pacienta...

Podľa výsledkov vyšetrení sa môžeme rozhodnúť aj pre liečbu rôznymi liekmi. Buď tými, ktoré napomáhajú lepšiemu vyprázdňovaniu mechúra, alebo tými, ktoré mu pomáhajú "ukľudniť sa", ak máme do činenia s mechúrom, ktorý nereaguje na signály z mozgu a "robí si, čo chce". Kombináciou viacerých vecí sa snažíme docieliť čo najprirodzenejšie vyprázdňovanie močového mechúra a čo najlepšiu kontinenciu (udržanie) moču. Cieľom je spokojný pacient bez infekčných komplikácií. Čo dodať na záver? NEBOJTE SA CIEVKOVANIA! Dôverujte Vášmu lekárovi, keď Vám navrhuje praktizovať túto metódu. Pýtajte sa svojho lekára, pacientov, ktorí už majú skúsenosti, reprezentantov z firmy – určite dostanete odpoveď na všetky Vaše otázky. Držím Vám všetkým palce a želám pevné zdravie!

MUDr. Nikoleta Lédererová, urológ

Prevzaté z Novín Helios


Vyklepávanie močového mechúra
Názory odborníkov

Vyklepávanie (štartovanie mechúra) moču z mechúra je možné, iba ak je objem a tlak močového mechúra bezpečný – nízky tlak a vysoký objem mechúra. Pri malom objeme a vysokom tlaku sa táto metóda nesmie vykonávať, lebo hrozí vážne poškodenie obličiek. Tieto parametre možno určiť iba podľa urodynamického vyšetrenia."
Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., Urologická klinika, MFN Martin

"U našich detských pacientov s neurogénnou aj nonneurogénnou poruchou dolných močových ciest túto metódu vyprázdňovania mechúra nepoužívame. U drvivej väčšiny detí sa jedná o vrodené anomálie miechy - najčastejšie meningomyelokélu. Menšia skupina detí je postihnutá iným neurologickým ochorením (detská mozgová obrna, zápalové ochorenia nervového systému, úrazy). Na základe komplexného vyšetrenia a urodynamického zhodnotenia močových ciest volíme správnu terapiu. Podľa typu poruchy, v snahe zabezpečiť adekvátne vyprázdňovanie mechúra indikujeme čistú intermitentnú katetrizáciu (ČIK) rodičom, alebo samotným dieťaťom, ak je u dieťaťa psychický a fyzický predpoklad autokatetrizácie. V prípade ČIK vieme, že evakuácia mechúra prebieha pri bezpečnom tlaku, bez ohrozenia horných močových ciest a bez významného postmikčného rezidua. Pri správnej indikácii a technike ČIK je výskyt komplikácií nízky."
MUDr. Jaroslav Molčan Klinika pediatrickej urológie DFNsP, Bratislava

"Pri neurogénnej dysfunkcii typu A je vyprázdňovanie mechúra vyklepávaním akceptovateľné. Pri neurogénnej dysfunkcii typu B je vyklepávanie potenciálne nebezpečný spôsob vyprázdňovania mechúra (riziko vzniku vysokotlakového rezervoára so všetkými dôsledkami). Tu ho možno odporučiť učiť len u malej skupiny pacientov na základe urodynamického vyšetrenia (pacienti s dlhotrvajúcimi ťažkosťami, ktorí sú na tento spôsob evakuácie adaptovaní) resp. u tetraplegikov, ktorí nie sú schopní vykonávať ČIK."
MUDr. Martin Romančík, urologické oddelenie, nemocnica


Infekcie močových ciest

Infekcia u žien postihuje močovú rúru, močový mechúr, močovody až obličku. Mužom môže infekcia zasiahnuť močovú rúru, prostatu, semenné mechúriky, nadsemenníky a semenníky, močový mechúr a tiež obličku. Ide o zápalovú odpoveď najčastejšie urotelu (epitelu močových ciest – pozn. red.) na prienik baktérií alebo iných patogénov. IMC sú pomerne časté, a preto predstavujú závažný zdravotno-sociálny problém. Vznikajú najčastejšie, tzv. ascendentnou (vzostupnou) cestou a menej často descendentnom (hematogénnou) cestou. Podľa spomínaných miest lokalizácie delíme IMC na:
Cystitídy, uretritídy, prostatitídy, epididymitídy, orchitídy, peylitídy až pyelonefroitídy. Iné delenie rozdeľuje IMC na akútne, subakútne a chronické. Poznáme aj delenie na nekomplikované a komplikované alebo delenie na prvoinfekciu a recidivujúcu infekciu.

Bakteriálna infekcia
Za normálnych okolností je moč sterilný. Po prieniku patogénnych baktérií dochádza ku kontaminácii močových ciest baktériami, zriedkavo vírusmi, plesňami alebo parazitmi. Najčastejšou príčinou bakteriálnej infekcie sú črevné baktérie E. coli, enterokoky, Klebsiela, Proteus, Enterobacter a Serratia. Častou príčinou descendentnej infekcie je Stafilococus aureus. Prítomnosť baktérií v moči sa nazýva bakteriúria, v tomto prípade baktérie pochádzajú z močových ciest, a nie z vagíny alebo z predkožkového vaku, teda nie sú prítomné v moči ako forma kontaminácie alebo zlého odberu. Rozoznávame dve formy bakteriúrie: asymptomatickú a symptomatickú. Takéto delenie má význam v terapii, nakoľko asymptomatickú bakteriúriu liečime len u tehotných žien a rizikových pacientov pred operačným výkonom alebo pred imunosupresívnou terapiou. Základným klinickým prejavom IMC je časté (frekventné) a bolestivé močenie sprevádzané bolesťami v oblasti semenníkov, nadsemenníkov, na perineu (hrádza medzi análnym otvorom a pohlavnými orgánmi – pozn red.). Prítomnosť febrilného stavu (teploty) naznačuje komplikovanú infekciu. Pri zápaloch horných močových ciest pozorujeme bolesti lumbálne (driekové).

Diagnostika
Základom diagnostiky je anamnéza, kedy pátrame po rizikových faktoroch, ako je prechladnutie, potenie, pohlavný styk, zaujímame sa o recidívu stavu a vek, v ktorom došlo k prvej IMC, sledujeme sprievodné komplikácie, napríklad únik moču. Nemôžeme zabudnúť na informáciu o eventuálnej gravidite žien vo fertilnom veku, prípadne alergiách. Klinický nález je jednoznačný a spočíva vo vyššie uvedených ťažkostiach, prítomnosti baktérií v moči. Odber moču na kultivačné vyšetrenie je základným vyšetrením; výsledky vyšetrenia môžu pomôcť pri ďalšej recidíve alebo zlyhaní liečby. Prvoinfekcia a nekomplikovaná cystitida nie sú indikáciou na striktné zaslanie moču na kultivačné vyšetrenie. Naopak liečba IMC v gravidite je podmienená pozitívnou kultiváciou moču. Objektívne vyšetrenie je významné na zistenie anatomických abnormalít v urogenitálnej oblasti, zistenie eventuálnej retencie (zadržiavania) moču. Pri opakovaných zápaloch močových ciest alebo pri komplikovaných zápaloch je indikované aj USG vyšetrenie, ktoré pomôže odhaliť stázu (nahromadenie krvi – pozn. red) v dolných alebo horných močových cestách, poukáže na anatomické abnormality, prítomnosť abcesového ložiska, cysty a podobne. Ako ďalšie vyšetrovacie metódy sa používajú uretrocystoskopia, urografia a CT.

Liečba
Terapeuticky máme na výber viacero možností, najčastejšie používame antibiotiká. Vzhľadom k častému požívaniu antibiotickej terapie sa čoraz častejšie stretávame s prítomnosťou rezistentných kmeňov baktérií. Podľa charakteru IMC, či ide o nekomplikovanú alebo komplikovanú infekciu, prvoinfekciu alebo o recidívu, požívame rôzne dávkovacie schémy – od jednorazovej terapie tabletkami až po dennú liečbu počas 14 dní či infúznu alebo intramuskulárnu terapiu. Osobitnú skupinu tvoria sexuálne prenosné ochorenia spôsobené chlamýdiami, mykoplazmami a ureaplazmami. Ako prevenciu odporúčame bylinné čaje, diétne režimy, obmedzenie pobytu v chlade, výmenu plaviek po kúpaní, fytoterapiu. Osvedčili sa, napríklad výťažky z brusníc. Pri správne vedenej diagnostike a liečbe IMC dokážeme predísť vzniku komplikácií i recidívy. MUDr. Roman Sokol

Privátna urologická ambulancia,Trenčín

Prevzaté z Novín Helios