Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


GALÉRIA ČLENOV RADY REPUBLIKOVEJ ŠPECIFICKEJ ORGANIZÁCIE SZTP ŤAŽKO TELESNE POSTIHNUTÝCH A VOZIČKÁROV V NITRE

Anna HÚSKOVÁ

 
členka Rady  

Pôsobím a žijem v Poprade - Spišská Sobota. Mám ukončenú strednú ekonomickú školu. V 28. roku svojho života, teda v 1983 som sa dostala do invalidného dôchodku. Priviedla som na tento krásny svet zdravé dievčatko, a tým pádom sa mi zdravotný stav zhoršil. Život si vzal svoju daň. Iste to poznáte, ako sa človek teší, ak sa môže dostať opäť medzi svojich po dlhých týždňoch a zmeniť nemocničné prostredie. Dcérka začínala prvú triedu. Snažila som sa opäť zaradiť do života jak mojej rodiny, tak medzi zdravú populáciu. Vôbec som si totiž neuvedomovala, že tento handicap ma privedie k ľudom tak úžasným, ktorí ma mnohému naučili a priviedli ku krásnym zamysleniam o živote.

Som človek, ktorý sa nevie pozerať do prázdna, potrebuje niečo robiť, stala som sa členkou SZTP Poprad. Videla som ľudí mladých i starých so zdravotným postihom. Život nadobúdal iné dimenzie. Začínala som s prácou vo výbore v komisii pre mládež a neskôr som sa stala predsedníčkou Klubu mládeže. Bola to veľmi pekná práca s mládežou a aj v tom, že sme tam boli sústredené všetky zdravotné postihnutia. Konali sa mládežnícke stretnutia v rámci Československa a ďalšie pozitívne aktivity.

V tom období na Okresnom výbore SZTP Poprad bola funkčná Komisia pre architektonické bariéry a životné prostredie, ktorej som sa stala členom. Predsedom bol Ing. arch. Pavol Mudrák. ktorý sa svojej práci rozumel a tak sme mali dobrého učiteľa v tejto práci.

Po jeho úmrtí OV SZTP Poprad ma zvolil do tejto komisie pre AB a ŽP a komisia mohla ďalej pokračovať' v dobre začatej práci. Vyskúšala som si aj prácu hospodárky na OV SZTP Poprad. Ak poznáte podvojné účtovníctvo, ktoré je ťažšie ako jednoduché, dnes je to podstatne zjednodušené, no v tých časoch sa to robilo ručne. Napriek tomu som si povedala, že každá nová skúsenosť' ma posunie ďalej v poznávaní a v konečnom dôsledku človek zužitkuje to, čo sa naučil v škole. Rada podotknem, že sme mali dobrého profesora, ktorý ešte aj dnes odovzdáva svoje znalosti študentom.

Venujem sa aj športovaniu- lukostreľbe. Som reprezentantka Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov.

V roku 2000 ma Oblastný výbor SZTP Poprad zvolil za podpredsedníčku ZO SZTP v Poprade a predsedníčkou Komisie pre AB a ŽP, ktorá je rešpektovaná v našom regióne.

V roku 2003 sme vozičkári požiadali RŠO SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov so sídlom v Nitre o možnosť vytvorenia Klubu vozičkárov v oblasti Spiš. Bola som zvolená za členku Rady organizácie RŠO SZTP Nitra a predsedkyňu Klubu vozičkárov v Poprade.

Kontakt: 0903 961561, E-mail: apallya@aminet.sk