Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


GALÉRIA ČLENOV RADY REPUBLIKOVEJ ŠPECIFICKEJ ORGANIZÁCIE SZTP ŤAŽKO TELESNE POSTIHNUTÝCH A VOZIČKÁROV V NITRE

Jaroslav TURCER

 
člen Rady  

Telesne postihnutým po autonehode s diagnózou kvadruparéza som od roku 1993. Po ukončení prvotnej liečby v NRC Kováčová sa aktívne zapájam do verejného života telesne postihnutých. Som členom výboru Rady Republikovej Špecifickej organizácie ťažko telesne postihnutých a vozíčkarov v Nitre, členom výboru martinskej základnej organizácie telesne postihnutých a riaditeľom Asociácie telesne postihnutých motoristov SR v Martine.

Svojím pôsobením v spomínaných organizáciách sa snažím pomôcť nám, telesne postihnutým občanom, v začleňovaní sa do života a skvalitnení ich životných podmienok. Počas mojej činnosti sa stretávam s rôznymi problémami, postihnutiami a ťažkosťami telesne postihnutých. Zameriavam sa hlavne na priamy kontakt s telesne postihnutými, pri ktorom riešime množstvo problémov zo sociálnej oblasti, oblasti dopravy, rehabilitácie a podobne. Väčšinu poznatkov čerpám zo skúseností svojich a iných telesne postihnutých občanov, ale aj z poznatkov odbornej verejnosti. Veľa stretnutí prebieha pri rôznych verejných akciách ako sú výstavy zdravotníckych pomôcok (Humanotech, Medifa, Infarmed a pod.), stretnutia členov rôznych organizácií, alebo na rôznych kultúrnych podujatiach. Prostredníctvom Asociácie telesne postihnutých motoristov SR organizujeme pravidelné stretnutia, kde konzultujeme rôzne otázky hlavne z oblasti činnosti asociácie, ako sú ručné ovládania, špeciálne sedačky alebo iné pomôcky a úpravy motorových vozidiel pre telesne postihnutých. Vďaka môjmu členstvu v rôznych ďalších organizáciách sa svojimi návrhmi a pripomienkami snažím o úpravu právnych noriem platných v SR. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že môj osobný život sa prelína so životom ostatných telesne postihnutých. Z ich radov mám množstvo osobných priateľov. Pomoc telesne postihnutým sa tak stala už viac ako mojim poslaním a verím, že aj mojim pričinením sa v súčasnosti zlepšil život mnohým z nás.

Kontakt: 0903 137297, E-mail: turcer.jaro@centrum.sk