Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Minimálna mzda

326 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 10. októbra 2012, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:

§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2013 sa ustanovuje na
a) 337,70 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 1,941 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 343/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012.

§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Robert Fico v. r.